Menu

Working!!
โซตะ ทาคานาชิ นักเรียนหนุ่มชั้น ม.ปลายธรรมด๊าธรรมดา (ที่รสนิยมไม่ธรรมดาต้อง จับพลัดจับผลูเข้ามาทำงานในร้านอาหาร Wagnaria เพราะคำชักชวนจากรุ่นพี่ทาเนชิมะ โปปุระ ที่ดูยังไงก็น่าจะเป็นเด็ก ม.ต้น (หรือต่ำกว่าด้วยซ้ำ) พระเอกของเราจะเอาตัวรอดท่ามกลางร้านที่มีหัวหน้าพกดาบแกว่งไปมาหน้าตาเฉย , เพื่อนร่วมงานที่กลัวผู้ชายขึ้นสมอง , เจ้าของร้านที่ดูยังไงก็นักเลงชัดๆ ฯลฯ ได้เยี่ยงไร …


Working! ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ (ภาค 1) 

Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 01
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 02
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 03
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 04
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 05 
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 06
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 07
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 08
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 09
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 10 
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 11
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 12
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 1 ตอนที่ 13

Facebook ]

Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 1 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 1 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 2 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 2 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 3 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 3 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 4 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 4 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 5 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 5 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 6 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 6 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 7 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 7 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 8 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 8 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 9 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 9 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 10 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 10 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 11 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 11 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 12 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 12 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 13 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 13 2/2


Working! ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ (ภาค 2) 

Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 01
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 02
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 03
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 04
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 05 
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 06
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 07
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 08
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 09
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 10 
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 11
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 12
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ภาค 2 ตอนที่ 13

[ Facebook ]


Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 1 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 1 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 2 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 2 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 3 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 3 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 4 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 4 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 5 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 5 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 6 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 6 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 7 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 7 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 8 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 8 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 9 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 9 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 10 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 10 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 11 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 11 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 12 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 12 2/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 13 1/2
Working ปิ๊งรักสาวนักเสิร์ฟ ตอนที่ 13 2/2

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top