Menu


เรื่องย่อ เรื่อง….ราวของชมรมส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียน ซึ่งรู้จักกันในนาม “สเก็ต ดัน” ของโรงเรียนไคเมย์ คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์สารพัดเรื่องให้แก่บรรดานักเรียนในโรงเรียน ผ่านตัวละครหลักสามคน ได้แก่ ฟูจิซาคิ ยูสุเกะ“บอสซั่น”ประธานชมรม โอนิซึกะ ฮิเมะ “โอนิฮิเมะ” หรือฮิเมโกะ รองประธานชมรม และอุซุย คาซึโยชิ “สวิตช์”เลขาชมรม ซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนทุกคนที่มีปัญหากับการใช้ชีวิตในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ไม่เว้นแม้กระทั่งการตามไขปริศนาเรื่องราวลึกลับในโรงเรียน พวกเขาพร้อมแล้วให้ทุกท่านสัมผัส เรื่องราวของพวกเขาในวิธีดาวน์โหลด กดเปิดวิดีโอแล้ว กด Ctrl+S

Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 01-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 01-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 02-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 02-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 03-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 03-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 04-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 04-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 05-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 05-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 06-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 06-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 07-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 07-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 08-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 08-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 09-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 09-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 10-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 10-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 11-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 11-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 12-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 12-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 13-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 13-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 14-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 14-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 15-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 15-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 16-1
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 16-2
Sket Dance สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 17

เครดิตNungmovies-HD ]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top